Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 09-12-2563สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2564 อ่าน 10845 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายชื่อนิสิตในชุดวิชาเลือกอิสระที่ 4
รายชื่อนิสิตในชุดวิชาเลือกอิสระที่ 3
รายชื่อนิสิตในชุดวิชาเลือกอิสระที่ 2
รายชื่อนิสิตในชุดวิชาเลือกอิสระที่ 1
ไฟล์ excel รายชื่อนิสิตชุดวิชาเลือกอิสระที่ 1-4
ตารางแสดงจำนวนนิสิตฝึกงานตามชุดวิชาเลือกอิสระที่ 1-4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ประมวลการสอน วิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ชุดวิชาเลือกอิสระ นิสิตเลือกตามความสนใจ คนละ 4 ชุดวิชา จาก 32 ชุดวิชา
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140