Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 01-07-2564สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2564 อ่าน 14715 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายชื่อชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 4 (วันที่ 1, 8, 22 ตุลาคม 2564) แก้ไข 29ก.ย.64
รายชื่อนิสิตในชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 1-4 (ไฟล์ excel) แก้ไข 29ก.ย.64
จำนวนนิสิตในชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 1-4
ประกาศรายชื่อชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 3 (วันที่ 10, 17, 24 กันยายน 2564)
ประกาศรายชื่อชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 2 (วันที่ 13,27 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2564)
ประกาศรายชื่อชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 1 (วันที่ 23,30 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2564)
ชุดวิชาเลือกอิสระ 34 ชุดวิชา
ประมวลการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140