Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 11"
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 15-02-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-05-2562 อ่าน 73 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 11"
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562
ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

ค่าใช้จ่าย 3500 บาท ไม่รวมที่พัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณทัสนันทน์ หงสะพัก โทร. 080-3099496
อีเมล: northku61@gmail.com
คุณอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์ โทร 086-3438029
อีเมล: fagrahp@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140