Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอแสดงความยินดีกับ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน ได้รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 15-04-2562สิ้นสุดเมื่อ : 15-05-2562 อ่าน 1443 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ในผลงาน “การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสน” จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผลงาน “การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสน”
ประกาศ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140