Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 1 จำนวน ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2562

ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 24-09-2562สิ้นสุดเมื่อ : 24-01-2563 อ่าน 258 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่ง รายละเอียด

ตำแหน่งที่ ๑

(ทดแทนอัตราเลขที่ ๑๘๘๑)

๑. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญาเอก ในสาขาวิชาทางด้านสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140