Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 15-08-2563 อ่าน 247 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมบริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15-40 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,600 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) ไม่รวมค่าที่พักติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน โทร 034-351889 และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 ต่อ 105 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรมกำหนดการฝึกอบรม (ร่าง)

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. โครงสร้างและส่วนต่างๆ ของดอก การติดผล และการเกิดเมล็ด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.45 - 12.15 น. เพศของดอกและเพศของพืชแบบต่างๆ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การคัดเลือกและการผสมพันธุ์พืชแบบต่างๆ (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์)

15.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการ การผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น กรณีตัวอย่างฝรั่งและมะละกอ (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์)

17.30 – 18.30 น. การผสมและการคัดเลือกพันธุ์ไม้ผล ที่มีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (cloning)(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

18.00 – 18.30 น. ตอบข้อซักถามและสรุป (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์

*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140