Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-08-2563สิ้นสุดเมื่อ : 05-09-2563 อ่าน 118 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ณ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140