Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-03-2564สิ้นสุดเมื่อ : 22-03-2565 อ่าน 177 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
คำสั่งคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140