Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
นิสิตใหม่ควรรู้ (KU81) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 15-06-2564สิ้นสุดเมื่อ : 30-10-2564 อ่าน 587 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ข้อมูลต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรรู้

ช่องทางติดต่อ
งานบริการการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 061-5539939
Line ID: agr_eduserv
E-mail: agr.kps@ku.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตัวอย่างรูปถ่ายนิสิต เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
การแต่งกายของนิสิตใหม่
แบบฟอร์ม สบศ.2
กำหนดการนิสิตใหม่ 2564
กลุ่มไลน์ KU81(คณะเกษตร กำแพงแสน)
สารจากคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ถึงผู้ปกครอง และนิสิต AGGIE 81
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140