Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 8 ธ.ค. 64 (Online)
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-11-2564สิ้นสุดเมื่อ : 08-12-2564 อ่าน 256 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
เชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบออนไลน์

13.00 -14.00 น. “การขับเคลื่อนเกษตรไทยโดยโมเดล BCG”
โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
-----------------
14.00 - 14.20 น. “การพัฒนาพันธุ์ข้าวเมล็ดสั้นโภชนาการสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่น : จากแปลงวิจัยสู่โต๊ะอาหาร”
โดย รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-----------------
14.20 - 14.40 น. “การใช้เทคโนโลยีจีโนม เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวอย่างแม่นยำ”
โดย รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-----------------
14.40 - 15.00 น. “ว่าด้วยเรื่องมะละกอ” โจทย์ร้อน ประเด็นแรง เพื่อใคร?
โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-----------------
15.00 - 15.20 น. “เทคโนโลยีห้องบ่มผลไม้ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”
โดย ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Join from the meeting link
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m391d96f502ff26b6f49e76ae610c7724

Join by
Meeting number (access code): 2516 629 9046
Meeting password: KPS18
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
Join from the meeting link
โปสเตอร์
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140