Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญร่วมรับฟัง...สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Lock Down ไม่ Look Down: คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สุขภาวะปลอดภัย พันภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด 19"
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-11-2564สิ้นสุดเมื่อ : 09-12-2564 อ่าน 34 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
เชิญร่วมรับฟัง...
สัมมนาวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง "Lock Down ไม่ Look Down: คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สุขภาวะปลอดภัย พันภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด 19"

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx และ
Facebook Live แฟนเพจภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
สำหรับเข้าห้องสัมมนาวิชาการ
ผ่านระบบ WebEx หรือ Facebook Live
https://bit.ly/3ouY8As

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEFXUuxTNGI2LCCWXYtA9CLal8KUrO4LzXkzbs1ZcP7uQ3Jw/viewform

จัดโดย...ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เข้าห้องสัมมนาวิชาการ ผ่านระบบ WebEx หรือ Facebook Live
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140