Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
อบรมการใช้โปรแกรม WPS Office
ประเภท : ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-12-2564สิ้นสุดเมื่อ : 07-01-2565 อ่าน 291 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ตามที่ บริษัท King Soft Thailand บริษัท เทเลทัช จำกัด ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ได้มอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office ให้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน นั้น

ทางบริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Office โดยแนะนำเทคนิค วิธีการจัดการโปรแกรม และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างจาก MS Office ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม WPS Office โดยฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยใช้
Meeting number: 2516 318 5741
Password: wpsoffice
หรือ
Meeting link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mfdf4204667ea14887e060cf92b0ebf36
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140