Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน ๑ อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 10-06-2565สิ้นสุดเมื่อ : 10-07-2565 อ่าน 250 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือก
กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย อาคารสำอาง ศรีนิลทา คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140