Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญร่วมสมัคร รับการสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 21-08-2560สิ้นสุดเมื่อ : 04-09-2560 อ่าน 383 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
เปิดรับสมัคร ผู้ที่มีคุณบัติสนใจรับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.council.ku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140