Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-09-2560สิ้นสุดเมื่อ : 15-09-2560 อ่าน 408 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พร้อมกันเวลา 10.00 น. ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการ-แผนผังโต๊ะ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140