Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 21-09-2566สิ้นสุดเมื่อ : 21-11-2566 อ่าน 317 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ภาควิชา/ศูนย์วิจัย เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น โดยขอให้ดำเนินการจัดส่งแบบเสนอชื่อ พร้อมแบบฟอร์มเฉพาะด้าน มายังสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น66
ผลการคัดเลือกดีเด่น อาจารย์ 48-65
คำนวณอายุงาน
แนว1ด้านการเรียนการสอน
แนว2ด้านการบริการวิชาการ
แนว3ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
แนว4ด้านการทำนุบำรุงฯ
แนว5ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต
แนว6ด้านการบำเพ็ญประโยชน์
แนว7ด้านการสร้างเครือข่ายฯ
01แบบเสนอชื่อ_อ.ดีเด่น66
02แบบสอน1_อ. ดีเด่น66
03แบบบริการ1_อ ดีเด่น66
04แบบวิจัย1_อ ดีเด่น66
05แบบวิจัย2_อ ดีเด่น66
06แบบวิจัย3_อ ดีเด่น66
07แบบนวัต1_อ ดีเด่น66
08แบบนวัต2_อ ดีเด่น66
09แบบส่วนงาน_อ ดีเด่น66
10ใบนำส่วนงานกลาง_อ ดีเด่น66
11แบบส่วนกลาง_อ ดีเด่น66
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140