Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
สถานที่ : ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 09-11-2559เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ได้ไปแนะนำหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140