Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 04-07-2567 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
[ 04-07-2567 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567
[ 22-06-2567 ]วันหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ประจำปี 2567 "บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่"
[ 21-05-2567 ]ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”
[ 22-04-2567 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 10-04-2567 ]งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
[ 10-04-2567 ]ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567”
[ 21-03-2567 ]งานครบรอบวันสถาปนา 21 ปี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-02-2567 ]กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องใน "วันมาฆบูชา"
[ 12-02-2567 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 22 ปี
[ 02-02-2567 ]ร่วมงานครบรอบ 81 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 05-12-2566 ]กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2566
[ 23-11-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี
[ 21-11-2566 ]ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ วัดคลองตัน
[ 12-11-2566 ]งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140