Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 26-07-2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[ 10-07-2562 ]ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดดอนมะกอก
[ 04-07-2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ
[ 03-07-2562 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กพส. ประจำปี 2562
[ 08-05-2562 ]ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพร
[ 22-04-2562 ]วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 10-04-2562 ]ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 02-04-2562 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
[ 22-03-2562 ]ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 14 ปี
[ 18-03-2562 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร” และ โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 28-02-2562 ]เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนใหม่
[ 25-02-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 02-02-2562 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 76 ปี
[ 28-01-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี
[ 23-01-2562 ]พิธีแห่ถ้วยพระราชทานฯ จากการชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140