Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีเก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2561
สถานที่ : ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-12-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีเก็บเกี่ยววันพ่อ จากการที่ได้ร่วมกันปลูกไว้เมื่อวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140