Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการประกันคุณภาพ  
[ 21-05-2567 ]รับการตรวจความเป็นระบบตามแนวทางของระบบคุณภาพ KUQS จากคณะกรรมการ
[ 19-04-2567 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 10 (KU GROW)
[ 01-03-2567 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 9 (KU GROW)
[ 24-01-2567 ]การประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ กลุ่มก้าวหน้า (Final Reveiw) KU GROW 66
[ 17-10-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 (KU GROW)"
[ 03-10-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 5 (KU GROW)"
[ 31-08-2566 ]ประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพ (Midterm Review)
[ 24-08-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 (KU GROW)"
[ 24-07-2566 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 จากที่ปรึกษาในโครงการ KU GROW-66 กลุ่มก้าวหน้า
[ 07-04-2566 ]การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการ "KU GROW"
[ 07-02-2566 ]อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
[ 06-01-2566 ]ประชุมหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
[ 15-12-2565 ]ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2564
[ 22-11-2565 ]อบรมการประเมินตนเอง (Self-Assessment: SA) รุ่นที่ 2
[ 21-11-2565 ]ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 2565
  « 1 2 3
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140