Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง  
[ 14-06-2567 ]นักวิจัยและนิสิต คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมนานาชาติ จากงานประกวดนวัตกรรม 2024 สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 15-05-2567 ]มอบใบประกาศนียบัตร นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
[ 20-04-2567 ]เข้ารับรางวัล ในพิธีแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยไทย โดย อว.
[ 08-02-2567 ]บุคลากรวิจัยนำทีมนิสิตนักประดิษฐ์ของเกษตรกำแพงแสน ไปคว้า 4 รางวัล สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
[ 17-01-2567 ]รับมอบโล่ และเกียรติบัตร การสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 27-12-2566 ]บุคลากรรับโล่เชิดชูเกียรติ "บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566"
[ 07-12-2566 ]การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 19-09-2566 ]นักวิจัย คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ 11-08-2566 ]ทีมนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม
[ 20-07-2566 ]ชุมนุมยุวเกษตรกร (4-H Club) คณะเกษตร กำแพงแสน มก.กพส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร
[ 08-07-2566 ]รางวัลเหรียญทอง และรางวัล WIIPA SPECIAL AWARD การประกวดนวัตกรรม 2023 Japan Design,Idea & Invention E
[ 02-05-2566 ]"ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล”ได้รางวัล ระดับดี ฟาร์มต้นแบบฯ จากกรมปศุสัตว์
[ 30-04-2566 ]2 ผลงาน ด้านโรคพืช ได้รับรางวัล จากงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva
[ 09-03-2566 ]2 นิสิตคนเก่ง คว้ารางวัลจากกิจกรรม “การประกวด KU KPS International Idol”
[ 02-02-2566 ]รางวัล ศิษย์เก่าปฐพี-เคมีการเกษตรดีเด่น ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2566
  « 1 2 3 4
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140