Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง  
[ 16-03-2566 ]พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
[ 09-03-2566 ]2 นิสิตคนเก่ง คว้ารางวัลจากกิจกรรม “การประกวด KU KPS International Idol”
[ 02-02-2566 ]รางวัล ศิษย์เก่าปฐพี-เคมีการเกษตรดีเด่น ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2566
[ 18-01-2566 ]บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น 2565
[ 11-11-2565 ]แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 15-06-2565 ]บุคลากรร่วมทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสน คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565
[ 15-06-2565 ]บุคลากรรับรางวัล นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
[ 01-12-2564 ]พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น มก.กพส. ประจำปี 2564
[ 29-11-2564 ]ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
[ 19-11-2564 ]ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
[ 12-11-2564 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
[ 29-09-2564 ]แสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัล Silver จากโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564
[ 07-09-2564 ]ผลงานของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รางวัลชมเชย การแข่งขัน Digital KU Award ครั้งที่ 2
[ 07-09-2564 ]ผลงานนวัตกรรม จาก สนง.คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
[ 27-10-2563 ]บุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัย มก. 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563
  « 1 2 3
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140