Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง  
[ 15-06-2565 ]บุคลากรร่วมทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสน คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565
[ 01-12-2564 ]พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น มก.กพส. ประจำปี 2564
[ 29-11-2564 ]ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
[ 19-11-2564 ]ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
[ 12-11-2564 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
[ 29-09-2564 ]แสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัล Silver จากโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564
[ 07-09-2564 ]ผลงานนวัตกรรม จาก สนง.คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
[ 07-09-2564 ]ผลงานของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รางวัลชมเชย การแข่งขัน Digital KU Award ครั้งที่ 2
[ 27-10-2563 ]บุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัย มก. 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563
[ 16-09-2563 ]บุคลากรคณะ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 12-03-2563 ]บุคคลากร เป็นตัวแทนของ มก. ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. 2562
[ 05-02-2563 ]รางวัล ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น
[ 30-01-2563 ]บุคลากรได้รางวัลชมเชย ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
[ 07-01-2563 ]จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ 4 จอบ’37
[ 26-12-2562 ]รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของ มก. ประจำปี 2562
  « 1 2 3 4
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot