Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์  
[ 22-03-2566 ]ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการ Food Innopolis @Kasetsart
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
[ 01-03-2566 ]โครงการ “OGGs PARE SPRING SCHOOL 2023”
[ 22-02-2566 ]สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
[ 21-02-2566 ]ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษ
[ 14-02-2566 ]พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านไม้ดอก
[ 07-02-2566 ]คณะจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้า ปรึกษาหารือหลักสูตรด้านการจัดการศัตรูพืช
[ 07-02-2566 ]กรมการสัตว์ทหารบกร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
[ 02-02-2566 ]พิธีลงนาม MOU การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (ระดับปริญญาเอก) ระหว่าง มก. กับ Nagoya University
[ 13-09-2565 ]ประชุมหารือ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ OGGs PARE Spring School 2023
[ 03-09-2565 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 05-07-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต กับ James Madison University
[ 27-04-2565 ]โครงการ International Webinar on Agricultural Sciences
[ 16-03-2565 ]โครงการ PARE Spring School 2022
  « 1 2 3 4 5 6
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140