Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์  
[ 02-02-2566 ]พิธีลงนาม MOU การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (ระดับปริญญาเอก) ระหว่าง มก. กับ Nagoya University
[ 13-09-2565 ]ประชุมหารือ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ OGGs PARE Spring School 2023
[ 03-09-2565 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 05-07-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต กับ James Madison University
[ 27-04-2565 ]โครงการ International Webinar on Agricultural Sciences
[ 16-03-2565 ]โครงการ PARE Spring School 2022
[ 05-03-2565 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (รูปแบบออนไลน์) KU-NU-RUA Joint Training Program 2022
[ 21-06-2564 ]ประชุมออนไลน์หารือกับ National Taiwan University
[ 04-12-2563 ]กิจกรรม "KU INTERNATIONAL NETWORKS AT KAMPHAENG SEAN CAMPUS"
[ 14-02-2563 ]บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด ประเทศแคเมอรูน เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 13-01-2563 ]ผู้บริหาร Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น เข้าประชุมหารือโครงการ Joint Degree Program
[ 16-12-2562 ]ผู้บริหารจาก University of the Philppines Los Banos เข้าหารือความร่วมมือ
[ 25-11-2562 ]ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 15-10-2562 ]พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการวิจัยด้านมะพร้าวกับจีน
[ 21-08-2562 ]นิสิต Okayama University จากโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-OU เข้าศึกษาดูงาน
  « 1 2 3 4 5
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140