Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-03-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 18 ปี
[ 23-03-2566 ]The 24th Joint Graduate Student Seminar สัมมนาร่วมวิทยาเขต ครั้งที่ 24
[ 22-03-2566 ]ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการ Food Innopolis @Kasetsart
[ 16-03-2566 ]พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
[ 16-03-2566 ]งาน “20 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-03-2566 ]กิจกรรมปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศสีดาทิพย์พันธุ์ใหม่
[ 12-03-2566 ]ร่วมพิธีเปิดงาน “เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ มาราธอน (KU MARATHON) ครั้งที่ 10
[ 11-03-2566 ]ทำบุญเลี้ยงเพล ชุมนุมนิสิต ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (กระต๊อบ)
[ 11-03-2566 ]กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-03-2566 ]LEARNING ENGLISH @ARGONOMY DEPARTMENT
[ 10-03-2566 ]ร่วมพิธีเปิด “เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566”
[ 10-03-2566 ]การสัมมนาร่วมระหว่างนิสิต มก. กับ ฮอกไกโด
[ 09-03-2566 ]2 นิสิตคนเก่ง คว้ารางวัลจากกิจกรรม “การประกวด KU KPS International Idol”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140