Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 31-08-2566 ]แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี
[ 31-08-2566 ]ประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพ (Midterm Review)
[ 24-08-2566 ]ร่วมโครงการ "เกษตราบูชาครู"
[ 24-08-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 (KU GROW)"
[ 23-08-2566 ]พิธีมอบเหรียญเรียนดี และ รางวัล Top 10 KU-EXITE ประจำปีการศึกษา 2565
[ 23-08-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
[ 23-08-2566 ]ต้อนรับ คณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
[ 15-08-2566 ]อาจารย์และนิสิต Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน
[ 11-08-2566 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[ 11-08-2566 ]ต้อนรับ คณะจาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 11-08-2566 ]บรรยายเรื่อง “คาร์บอนเครดิตในสวนไม้ผล Carbon credit in fruit tree orchard”
[ 11-08-2566 ]ทีมนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม
[ 10-08-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม
[ 10-08-2566 ]บรรยายพิเศษเรื่อง “ผ่าแนวคิด พิชิตทุนวิจัย”
[ 10-08-2566 ]ประชุมโครงการศึกษา เรื่อง มาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140