Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 05-12-2558 ]ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[ 04-12-2558 ]ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19
[ 03-12-2558 ]ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 58
[ 02-12-2558 ]ต้อนรับนักเรียนจาก โครงการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก "Open House"
[ 30-11-2558 ]โครงการเสวนา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก”
[ 30-11-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
[ 28-11-2558 ]นิสิตคณะฯ นำเสนอผลงาน และรับใบประกาศนียบัตรโครงการ “Student Exchange Program 2015”
[ 26-11-2558 ]รายการ "เพื่อนเกษตร" ทางช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร "สิงหโมรา"
[ 25-11-2558 ]ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.นาโกย่า ญี่ปุ่น
[ 25-11-2558 ]เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ย
[ 24-11-2558 ]งาน “Aggie Road ครั้งที่ 9 : ลอยรักลอยLOVE”
[ 23-11-2558 ]ร่วมกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 23-11-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
[ 23-11-2558 ]หลักสูตรอบรมระยะสั้นในหัวข้อ “โภชนาการอาหารสัตว์น้ำ”(อะกริ-สคูล)
[ 20-11-2558 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2558
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140