Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
[ 08-03-2567 ]ส่งมอบของบริจาค ให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
[ 18-02-2567 ]จิตอาสาปฐพีวิทยา # ครั้งที่ 1 “กิจกรรม เรียนรู้ และ ทดสอบดินเบื้องต้น”
[ 25-02-2566 ]นิทรรศการ "การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช"
[ 25-01-2566 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เข้าศึกษาดูงาน
[ 27-07-2565 ]มอบพันธุ์ไม้และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 29-06-2565 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการทดสอบอาหารโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง"
[ 10-12-2563 ]อบรมาการทำหมูปิ้งนมสด สูตรทับกวาง
[ 10-12-2563 ]กิจกรรม "Open house กลุ่มอาคารแปรรูปอาหารเพื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP"
[ 09-12-2563 ]อบรมหการทำชิฟฟ่อนนมแพะ
[ 08-12-2563 ]สัมมนา เรื่อง “จับตาสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 64 และประเด็นปัญหากระดูกในไก่เนื้อและสุกร”
[ 08-12-2563 ]อบรมการทำสบู่กรีเซอรีนนมแพะ
[ 07-12-2563 ]อบรมระยะสั้น เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์
[ 07-12-2563 ]อบรมการทำคุกกี้นมแพะรัญพืช
[ 06-12-2563 ]อบรมการทำกิมจิ
[ 05-12-2563 ]อบรมการแปรรูปมะขามป้อมแซ่อิ่ม
  « 1 2 3 4
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140