Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร  
[ 23-03-2566 ]The 24th Joint Graduate Student Seminar สัมมนาร่วมวิทยาเขต ครั้งที่ 24
[ 10-03-2566 ]การสัมมนาร่วมระหว่างนิสิต มก. กับ ฮอกไกโด
[ 07-03-2566 ]จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-03-2566 ]ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศคึกษา จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
[ 21-02-2566 ]กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและพบอาจารย์ที่ปรึกษา (วท.บ.เกษตรศาสตร์)
[ 15-02-2566 ]พิธีเปิดโครงการ "OGGs PARE SPRING SCHOOL 2023" Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
[ 27-01-2566 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
[ 11-01-2566 ]การนำเสนอผลงานโครงงาน "โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ประจำปี 2565"
[ 26-12-2565 ]ร่วมโครงการ “ขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565”
[ 23-12-2565 ]กิจกรรม “ร้อยดวงใจ สู่ความสุขสดใส”
[ 01-12-2565 ]กิจกรรมการประกวดแข่งขันสำหรับนักเรียน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
[ 17-11-2565 ]บรรยายพิเศษเรื่อง ยิง Ads (Facebook) ยังไงให้ตรงเป้า
[ 11-11-2565 ]ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
[ 03-11-2565 ]จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Chatbot คืออะไร? ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ธุรกิจออนไลน์ต้องมี"
[ 25-10-2565 ]บรรยายพิเศษเรื่อง สอนหนังสืออย่างไรให้มีความสุข
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140