Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิทรรศการ "การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช"
สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 25-02-2566เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ภาควิชาพืชไร่นา   
 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการและศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดนิทรรศการภายใต้โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ในหัวเรื่อง "การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ชมภู พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท เป็นผู้ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในงาน ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140