Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-02-2562 ]ต้อนรับทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ในการเข้าให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ผลการวิเคราะห์ตนเองระดับคณะ 2562
[ 12-02-2562 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 11-02-2562 ]Photos : DS-SLM
[ 10-02-2562 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
[ 08-02-2562 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ (Job fair)
[ 07-02-2562 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
[ 06-02-2562 ]สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรม
[ 05-02-2562 ]ตัวแทนธนาคารออมสินเข้าปรึกษาหารือการดำเนินโครงการภูมิปัญญา ปี 2562
[ 02-02-2562 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 76 ปี
[ 01-02-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประจำปีการศึกษา 2561
[ 29-01-2562 ]บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย”
[ 29-01-2562 ]บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าเยี่ยมชม และสัมภาษณ์พูดคุยกับนิสิตทุนบุตรเกษตรกร
[ 28-01-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี
[ 25-01-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 4
[ 23-01-2562 ]พิธีแห่ถ้วยพระราชทานฯ จากการชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140