Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-12-2555 ]บรรยายพิเศษ พืช GMO กับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
[ 06-12-2555 ]สัมมนาวิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน
[ 05-12-2555 ]ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม
[ 04-12-2555 ]งานคืนสู่เหย้า นิสิตเก่า คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-12-2555 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร From Farm to Fork
[ 04-12-2555 ]การแข่งขันจัดสวนครัวในภาชนะ หัวข้อ "สวนสมุนไพรในบ้าน"
[ 04-12-2555 ]การแข่งขันจัดสวนถาด ในหัวข้อ "สวนหินหลากสี"
[ 03-12-2555 ]พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเืพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
[ 03-12-2555 ]เสวนาทางวิชาการ "ไขประเด็นคาใจ ห้ามใช้-ให้ใช้ Ractopamine ในการผลิตสุกร"
[ 02-12-2555 ]พิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555
[ 29-11-2555 ]ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kosuke Noborio
[ 29-11-2555 ]ให้การตอนรับคณะจาก MIE University
[ 29-11-2555 ]ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Tan
[ 28-11-2555 ]ประเพณีลอยกระทง 2555
[ 23-11-2555 ]ร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140