Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-03-2554 ]วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 8 ปี
[ 06-02-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
[ 09-01-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท ณ โรงเรียนวัดตาลานใต้ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
[ 05-01-2554 ]พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม
[ 05-01-2554 ]พิธีมอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุทกภัย
[ 28-12-2553 ]ภาพบรรยากาศงานร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส 2554
[ 23-12-2553 ]คณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ขอศึกษาดูงานและหาความร่วมมือทางวิชาการ
[ 21-12-2553 ]ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควตาพิเศษ-บุตรเกษตรกร
[ 10-12-2553 ]ประมวลภาพงานเกษตร กำแพงแสน ในวันที่ 3-10 ธันวาคม 2553
[ 07-12-2553 ]การประกวดจัดสวนถาด ในหัวข้อ “สวนร้อนชื้นอภิรมย์”
[ 03-12-2553 ]การประกวดการจัดสวนครัวในภาชนะ ในหัวข้อ “สวนครัวอภิรมย์” และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
[ 03-12-2553 ]พิธีเปิดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2553
[ 12-11-2553 ]งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 31
[ 06-10-2553 ]พิธีเปิดป้าย อาคารสำอาง ศรีนิลทา วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-09-2553 ]งานสายใยรักและผูกพัน ประจำปี พ.ศ.2553
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140