Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 29-08-2556 ]ประมวลภาพโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7 วันที่ 29/08/56
[ 28-08-2556 ]ประมวลภาพโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7 วันที่ 28/08/56
[ 23-08-2556 ]โครงการเปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน
[ 21-08-2556 ]โครงการคณบดีพบบุคลากร
[ 19-08-2556 ]ให้การต้อนรับคณะจาก UME ประเทศกัมพูชา
[ 16-08-2556 ]รับมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556
[ 14-08-2556 ]ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
[ 13-08-2556 ]KM Day
[ 09-08-2556 ]โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2556
[ 07-08-2556 ]อบรมหลักสูตร การตัดสินใจกลุ่ม การระดมสมอง และ Affinity Diagram
[ 04-08-2556 ]ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 31-07-2556 ]พิธีมอบทุนเจียไต๋ - ดร.มนู เจียรวนนท์ และ ทุน ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
[ 30-07-2556 ]ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-07-2556 ]โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89
[ 21-07-2556 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21-07-56
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140