Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-01-2561 ]มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
[ 08-01-2561 ]ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ "Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0"
[ 05-01-2561 ]ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 03-01-2561 ]ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-01-2561 ]รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตฯ ให้โอวาทนักกีฬา ที่จะไปแข่งขัน ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 35
[ 27-12-2560 ]ผอ. โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน เข้าพบคณบดีขอความอนุเคราะห์และปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
[ 26-12-2560 ]ผู้แทน บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-12-2560 ]โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ
[ 22-12-2560 ]โครงการ “การสร้าง InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์”
[ 20-12-2560 ]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมหารือแนวทางการร่างหลักสูตร Young smart farmer online
[ 19-12-2560 ]อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน
[ 18-12-2560 ]ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 17-12-2560 ]ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 47
[ 14-12-2560 ]คณบดี เข้าพบท่านรองวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหารือเรื่องการบริหารคณะ
[ 12-12-2560 ]โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140