Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สถาปนา 75 ปี มก.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 02-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140