Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
[ 19-05-2555 ]ฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง
[ 14-05-2555 ]ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ระบบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2555
[ 10-05-2555 ]ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
[ 04-05-2555 ]คณะผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ทางภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 03-05-2555 ]เลี้ยงขอบคุณนักกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน 2555
[ 01-05-2555 ]ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 30-04-2555 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช
[ 27-04-2555 ]ผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเจียไต๋ จำกัด
[ 24-04-2555 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
[ 20-04-2555 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 05-04-2555 ]งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
[ 04-04-2555 ]ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
[ 02-04-2555 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจาก บ.ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
[ 30-03-2555 ]ประมวลภาพกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2555 vol.2
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140