Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 04-12-2554 ]งานคืนสู่เหย้า และพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีเกษตรกำแพงแสน”
[ 04-12-2554 ]การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คืนสู่เหย้าชาวเกษตร “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีเกษตรกำแพงแสน”
[ 03-12-2554 ]พิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2554
[ 28-11-2554 ]ประชุมสรุปการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน KU-HUA 2011 และมอบประกาศนียบัตร
[ 25-11-2554 ]อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน
[ 23-11-2554 ]มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 17-11-2554 ]โครงการดุริยางคศิลป์ โดยสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-11-2554 ]เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ภาควิชาปฐพีวิทยา จัดงานทำบุญภาควิชาปฐพีวิทยา ประจำปี 2554 ณ อาคารสำอาง
[ 11-11-2554 ]งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 32 ปี
[ 10-11-2554 ]โครงการอิ่มอุ่นจากใจคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-11-2554 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ร่วมกันปั้นก้อนจุลินทรีย์ EM Ball
[ 02-11-2554 ]บรรยายพิเศษหัวข้อ Carbohydrate Metabolism in wheat and tomato
[ 01-11-2554 ]บรรยายพิเศษหัวข้อ How to write Scientific Manuscript for High Impact Factor Journals
[ 28-10-2554 ]ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 ณ วัดเสนหา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
[ 25-10-2554 ]โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน สสวท. รุ่นที่ 3 โดยภาควิชาปฐพีวิทยา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140