Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-12-2565 ]พบผู้บริหารส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
[ 19-12-2565 ]พบผู้บริหารส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
[ 16-12-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
[ 15-12-2565 ]อบรม เรื่อง "ความรู้ด้านดิน-ปุ๋ยเบื้องต้น และมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)"
[ 15-12-2565 ]ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2564
[ 15-12-2565 ]พิธีเปิดป้ายอาคารบริการวิชาการ และการมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
[ 15-12-2565 ]แนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
[ 09-12-2565 ]ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ชมงานเกษตรกำแพงแสน 2565
[ 07-12-2565 ]พิธีเปิด “งานตลาดนัด U2T for BCG Maket @ Nakhon Pathom”
[ 05-12-2565 ]ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 2565
[ 05-12-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-12-2565 ]นำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการวิจัย ต่อ สวพ.มก.
[ 01-12-2565 ]กิจกรรมการประกวดแข่งขันสำหรับนักเรียน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
[ 01-12-2565 ]ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ปี 2565
[ 30-11-2565 ]สัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 1 (Portfolio)
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140