Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-02-2567 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด"
[ 18-02-2567 ]จิตอาสาปฐพีวิทยา # ครั้งที่ 1 “กิจกรรม เรียนรู้ และ ทดสอบดินเบื้องต้น”
[ 16-02-2567 ]ร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านศรีวิชัย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” SWC OPEN HOUSE 2023
[ 16-02-2567 ]MOU โครงการพัฒนาการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุรากลั่นจากอ้อย
[ 15-02-2567 ]โครงงานของทีมนักเรียน ม.ปลาย ในความดูแลของบุคลากรภาควิชากีฏวิทยา คว้า 2 รางวัลเหรียญเงิน
[ 14-02-2567 ]โครงการ "ส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ (AGGIE ROAD) ครั้งที่ 17"
[ 13-02-2567 ]กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน
[ 12-02-2567 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 22 ปี
[ 10-02-2567 ]กิจกรรมแนะนำแขนงวิชา หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 8 แขนงวิชา และ “กิจกรรมทัวร์เมเจอร์"
[ 08-02-2567 ]บุคลากรวิจัยนำทีมนิสิตนักประดิษฐ์ของเกษตรกำแพงแสน ไปคว้า 4 รางวัล สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
[ 02-02-2567 ]ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กฯ
[ 02-02-2567 ]ร่วมงานครบรอบ 81 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 01-02-2567 ]บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าเกษตร
[ 31-01-2567 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี คณะเกษตร กำแพงแสน ในรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (Portfolio)
[ 31-01-2567 ]ต้อนรับ อาจารย์จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าร่วมหารือความร่วมมือ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140