Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-11-2565 ]แสดงความยินดีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
[ 23-11-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี
[ 22-11-2565 ]อบรมการประเมินตนเอง (Self-Assessment: SA) รุ่นที่ 2
[ 22-11-2565 ]ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต
[ 22-11-2565 ]Kasetsart University and Nagoya University Student Exchange Program 2022
[ 22-11-2565 ]ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
[ 21-11-2565 ]ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 2565
[ 18-11-2565 ]ศึกษาดูงาน นวัตกรรมสายพันธุ์ผักและดอกไม้ งานฉลองครบ 40 ปี อีสท์ เวสท์ ซีด (ศรแดง)
[ 18-11-2565 ]มอบใบประกาศกิจกรรม โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2-ผักสลัด
[ 17-11-2565 ]นักศึกษามหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์
[ 17-11-2565 ]บรรยายพิเศษเรื่อง ยิง Ads (Facebook) ยังไงให้ตรงเป้า
[ 17-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
[ 16-11-2565 ]อบรมผสมเทียมสุกรเชิงปฏิบัติการ รุ่น 110
[ 16-11-2565 ]ร่วมพิธีเปิดงานฉลองครบ 40 ปี อีสท์ เวสท์ ซีด (ศรแดง)
[ 16-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน รร.วิสุทธรังษี และ รร.กาญจนานุเคราะห์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140