Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ปี 2565
สถานที่ : ณ บริเวณคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-12-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ สาธิต สัมมนา เสวนา ประชุมวิชาการ ประกวด แข่งขัน การแสดงเครื่องจักรกลเกษตร แสดงพันธุ์สัตว์ แสดงพันธุ์พืช จากผลงานวิจัยของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140