Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 2565
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 2565 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140