Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-06-2567 ]การฝึกอบรมทักษะทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-06-2567 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 11-06-2567 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา KU84 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-06-2567 ]"การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหา หัวหน้าภาควิชาโรคพืช
[ 08-06-2567 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ National Chung Hsing University, Taiwan
[ 08-06-2567 ]คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมให้คำตอบ กับบูธ "คลินิกโรคทุเรียน"
[ 01-06-2567 ]กิจกรรม “ปลูกทุเรียนประจำรุ่น” ในงานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 9
[ 01-06-2567 ]งานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 9
[ 31-05-2567 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
[ 28-05-2567 ]พิธี MOU ทางวิชาการ ระหว่าง มก.กพส. กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม
[ 28-05-2567 ]โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 24-05-2567 ]กิจกรรม "นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่" 2567
[ 24-05-2567 ]ประชุมหารือ และสำรวจแปลงนาทดลอง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในแปลงนา
[ 24-05-2567 ]เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ 24-05-2567 ]"โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร 2567"
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140