Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คืนสู่เหย้าชาวเกษตร “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีเกษตรกำแพงแสน”
สถานที่ : สนามกอล์ฟทองใหญ่ (โรงเรียนการบิน)
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2554เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คืนสู่เหย้าชาวเกษตร “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีเกษตรกำแพงแสน” เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินการด้านการเรียนการสอน งานวิจัย นิสิต และกิจการนิสิต รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน และยังเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะเกษตร กำแพงแสน กับคณะและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต โดยการจัดการแข่งขันจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟทองใหญ่ (โรงเรียนการบิน) ทั้งนี้มีศิษย์เก่าและบุคลากรในแวดวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_12_04_golf/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140