Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารจาก Has สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมคณะ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
จัดเมื่อวันที่ : 23-11-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Heilaongjiang Academy of Science (Has) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140