Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-11-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และ ศาสตราจารย์ ดร. สายชล เกตุษา เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140