Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-11-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. คณะเกษตร กำแพงแสน นำผลงานและกิจกรรมเด่น ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผลงานและกิจกรรมเด่นที่แต่ละหน่วยงานของคณะเกษตร กำแพงแสน จะจัดแสดงในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2566 ได้แก่
1 ) ภาควิชาพืชไร่นา : พันธุ์ข้าวหอมทนร้อนและถั่วเขียวสายพันธุ์ดี
2 ) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร : ผลิตภัณฑ์คุ้กกี้จากจิ้งหรีด และช่องทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์จากชุมชน
3 ) ภาควิชาโรคพืช : “หมอพืชอัจฉริยะ” นวัตกรรมวินิจฉัยโรคพืชสู่การจัดการที่ยั่งยืน นำเสนอ LineBot วินิจฉัยโรคข้าว ชุดตรวจไวรัสพืช และ ไตรโคเดอร์มาบาซิลลัสเพื่อการควบคุมโรคพืช
4 ) ภาควิชาพืชสวน เปิดตัวหนังสือมะพร้าวน้ำหอมและฝรั่งพันธุ์ ‘มินิพิรุณ’ และร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (TVRC) จัดจำหน่ายชุด Microgreen Grow Kits และจัดแสดงพืชผักสายพันธุ์ดี
5 ) ภาควิชาปฐพีวิทยา : ชุดปลูกผัก KU Ground to Go , ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินแบบรวดเร็ว
6 ) ภาควิชากีฏวิทยา: นวัตกรรม ดีบักส์ สารกำจัดแมลงรักษ์โลก ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง เป็นสารกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ แบบปลอดภัย ไร้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และข้อมูลมาตรฐานการเลี้ยงไหมอีรี่ KU Standard
7 ) ภาควิชาสัตวบาล : “ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์” ได้รับมาตรฐานการผลิตโคเนื้ออินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ (กษ 02 9000 73901 000008 ORGANIC) แห่งแรกของประเทศไทย, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคอินทรีย์, ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์, กิจกรรมงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน, การประกวดโคเนื้อ และกระบือ ชิงถ้วยพระราชทาน
8 ) โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย : เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล (รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566), ม็อกเทลและคอมบุชะจากผลิตผลทางการเกษตร, ไฟเบอร์พันซ์เสริมพรีไบโอติก, บราวนี่กลูเตนฟรีจากข้าวไรซ์เบอรี่
9 ) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
10 ) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง : มหัศจรรย์แห่งสารพฤกษเคมีและการใช้ประโยชน์, นวัตกรรม “อนุภาคนาโนแคลเซียมเปอร์ออกไซด์บนฐานถ่านชีวภาพ” เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
11 ) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน : งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2566 (THAITAM)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140