Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ณ ห้อประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-11-2566เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565 โดย คณะกรรมการประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ทั้งยังได้นำผลงานเด่นไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ ได้เยี่ยมชมอีกด้วย ณ ห้อประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140