Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง  
[ 08-02-2567 ]บุคลากรวิจัยนำทีมนิสิตนักประดิษฐ์ของเกษตรกำแพงแสน ไปคว้า 4 รางวัล สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
[ 17-01-2567 ]รับมอบโล่ และเกียรติบัตร การสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 27-12-2566 ]บุคลากรรับโล่เชิดชูเกียรติ "บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566"
[ 07-12-2566 ]การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 19-09-2566 ]นักวิจัย คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ 11-08-2566 ]ทีมนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม
[ 20-07-2566 ]ชุมนุมยุวเกษตรกร (4-H Club) คณะเกษตร กำแพงแสน มก.กพส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร
[ 08-07-2566 ]รางวัลเหรียญทอง และรางวัล WIIPA SPECIAL AWARD การประกวดนวัตกรรม 2023 Japan Design,Idea & Invention E
[ 02-05-2566 ]"ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล”ได้รางวัล ระดับดี ฟาร์มต้นแบบฯ จากกรมปศุสัตว์
[ 30-04-2566 ]2 ผลงาน ด้านโรคพืช ได้รับรางวัล จากงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva
[ 09-03-2566 ]2 นิสิตคนเก่ง คว้ารางวัลจากกิจกรรม “การประกวด KU KPS International Idol”
[ 02-02-2566 ]รางวัล ศิษย์เก่าปฐพี-เคมีการเกษตรดีเด่น ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2566
[ 18-01-2566 ]บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น 2565
[ 11-11-2565 ]แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 15-06-2565 ]บุคลากรร่วมทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสน คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565
  « 1 2 3 4
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot