Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรคณะ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-09-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายทศพล ศรีศรทอง นายพิเชษฐ์ เล่าเปี่ยม และนายวรากร เพ็ชรทอง บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ในการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140